Medisch specialist bekijkt resultaten PROMs

Meetinstrumenten in de zorg

Door de opkomst van waardegedreven zorg is er steeds meer aandacht voor de ervaren uitkomsten van zorg en wat patiënten belangrijk vinden. Met behulp van digitale meetinstrumenten kan de kwaliteit van zorg en de tevredenheid over de zorg gemeten worden. Dit kan met korte gestandaardiseerde vragenlijsten, zoals PROMs, PREMs en PTO.

PROMs

PROM staat voor Patient Reported Outcome Measures. PROMs meten de effecten van zorg zoals patiënten die ervaren. Patiënten worden voor en na de behandeling bevraagd, waardoor inzichtelijk wordt in welke mate en hoe snel de patiënt herstelt. De zorgprofessional en de patiënt kunnen de uitkomsten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling, doelen te stellen, het verloop van de behandeling te monitoren en om te evalueren of het vooraf gestelde behandeldoel is behaald. Daarnaast meten PROMs de kwaliteit van zorg. Patiënten willen steeds beter geïnformeerd en meer betrokken worden tijdens het zorgtraject. Door de resultaten van PROMs met patiënten te delen kan de zorgverlener ervoor zorgen dat de patiënt op de hoogte is van zijn situatie. Daarnaast kunnen PROMs ingezet worden om de patiënt te monitoren na de behandeling of operatie. Hierdoor blijft de patiënt in beeld bij de zorgverlener en kan er sneller ingegrepen worden wanneer dit nodig is.