Inhoud
Doelgroep Kind en Jeugd – ADHD
DoelDe AVL wordt ingezet bij de vroegtijdige signalering van ADHD bij kinderen en jongeren van 4-18 jaar. De AVL maakt onderscheid tussen aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht), hyperactiviteit (overbeweeglijk en motorisch onrustig) en impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag). Het betreft een informantenvragenlijst die voorgelegd wordt aan de ouders/verzorgers of de leerkracht.
AntwoordtypeDe AVL bestaat uit 18 stellingen met een multiple-choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 5-puntsschaal oplopend van “niet” (0) tot “zeer vaak” (4).
ScoringDe score wordt bepaald door de antwoorden op de vragen op te tellen.
Subschalen• ADHD-totaal
• Aandachtstekort
• Hyperactiviteit
• Impulsiviteit
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe COTAN heeft de AVL geëvalueerd. De betrouwbaarheid en begripsvaliditeit worden als goed beoordeeld, de normen en de criteriumvaliditeit als voldoende.
NormgroepenEr zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd en respondent (ouder/leerkracht). Er is één patiënten normgroep beschikbaar. De normgroepen zijn in 2018 bijgewerkt naar de meest recente versies.
Literatuur en copyright

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2010). ADHD-vragenlijst Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,26

per afname