Whitepapers

Meer over e-mental health

E-mental health wordt gezien als één van de oplossingen om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Derhalve staat het hoog op de agenda van de politiek, verzekeraars en zorginstellingen.

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg in Nederland is vastgelegd in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Kwaliteitsstandaarden zijn gebaseerd op afspraken van patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraar over wat goede zorg is.

Voldoen aan de e-health doelen van het IZA

Veldpartijen, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben in het Integraal Zorgakkoord (IZA) forse ambities geformuleerd: “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”.

Implementatie van e-health in zorgorganisaties

De rol van e-health in het zorglandschap wordt steeds belangrijker. E-health draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg.