Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg in Nederland is vastgelegd in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Kwaliteitsstandaarden zijn gebaseerd op afspraken van patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraar over wat goede zorg is. Een kwaliteitsstandaard beschrijft hoe een zorgverlener moet handelen en hoe het zorgproces op een goede manier georganiseerd dient te worden. Hierbij staat de cliënt altijd centraal. Met behulp van meetinstrumenten kan de kwaliteit van zorg in kaart worden gebracht. Aan de hand van indicatoren (procesindicatoren, structuurindicatoren en uitkomstindicatoren) wordt er betekenis gegeven aan deze metingen. Alle goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten komen in het Register. Zodra een kwaliteitsstandaard met bijbehorend meetinstrument in het Register staat, dienen zorginstellingen hun meetresultaten aan te leveren. Hierdoor ontstaat er steeds meer inzicht in de kwaliteit van zorg in Nederland.

Het gebruik van patiëntgerapporteerde uitkomsten als indicator van kwaliteit van zorg is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Dit sluit aan bij het besef dat patiënten een centrale informatiebron zijn binnen de zorg. Lees meer over dit onderwerp: