Inhoud
DoelgroepDe CDI is ontstaan uit de Beck Depression Index (BDI) en richt zich op depressieve symptomen bij kinderen en adolescenten van 7 tot 18 jaar. De CDI is ontwikkeld omdat een depressieve stoornis zich op een andere manier zal manifesteren bij kinderen dan bij volwassenen.
DoelDe test bestaat uit 27 items met drie antwoordmogelijkheden. De eerste keuze past bij een normale stemming, de tweede keuze past bij milde symptomen en derde keuze bij een klinisch significante klacht.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).
ScoringDe schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen. Een aantal items wordt gespiegeld.
Schalen• Totaalscore
• Depressie-schaal
• Perifere-symptomenschaal
• Interpersoonlijke-problemenschaal
• Eigenwaarde- en competentieschaal
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek wijst uit dat de interne consistentie, test-hertestbetrouwbaarheid, validiteit, en convergente validiteit voldoende zijn. De CDI kan discrimineren tussen kinderen met en zonder een depressieve stoornis.
NormgroepenEr zijn meerdere normgroepen beschikbaar waarbij er gedifferentieerd wordt op basis van geslacht, leeftijd, testafname (papier/digitaal) en populatie (normaal/klinisch).
Literatuur en copyright

Timbremont, B., Braet, C. & Roelofs, J. (2008). Handleiding Children’s Depression Inventory (herziene versie). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory. New York: Multi-Health Systems.

Handleiding

Pearson Assessment and Information B.V., http://www.pearsonclinical.nl/tests

Licentiekosten

€ 2,11

per afname