eHealth-monitor 2019: Samenwerken aan verdere inbedding van e-health in de zorg

2-12-2019

Nictiz en het Nivel publiceerden op 1 november de eHealth-monitor 2019, met de titel “Samen aan zet”. Met dit jaarlijkse onderzoek besteden zij aandacht aan de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder verschillende doelgroepen in de zorg. In deze blog zet ik een aantal interessante conclusies en resultaten op een rijtje uit deze zevende editie van de eHealth-monitor.

Ontwikkelingen op het gebied van e-health

De voorgaande edities van de eHealth monitor laten de ontwikkeling van het gebruik van e-health in de zorg door de jaren heen zien. Van experimentele nieuwigheid – over en later met de patiënt – naar een steeds doelgerichtere integratie van e-health in het zorgproces. In eerste instantie werd e-health vooral gezien als het digitaal maken van bestaande informatie en processen. Langzaam maar zeker zien zorgverleners echter in dat de zorg slimmer en beter kan worden ingericht met behulp van e-health. Een digitale transformatie is dan noodzakelijk. Zorgprocessen en digitale mogelijkheden zullen op elkaar afgestemd moeten worden of zorgprocessen moeten herontworpen worden. Daarnaast moet de technologie goed werken.
Schaarste aan personeel, hoge werkdruk en veel administratieve lasten geven een extra stimulans om het proces naar digitale zorg de komende tijd te versnellen. Er is een sense of urgency ontstaan waarbij e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg is geworden.

De noodzaak van e-health

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat naast de technische aspecten ook de niet-technische aspecten het gebruik en de ontwikkeling van e-health bepalen. Het gaat dan om de mogelijkheid en bereidwilligheid om processen te veranderen, het gevoel van urgentie en het zien van de meerwaarde van e-health. Anno 2019 zijn zorgverleners enthousiaster over e-health toepassingen dan zorggebruikers. Dat zorggebruikers minder enthousiast zijn, kan komen door onbekendheid met specifieke ICT-systemen, de noodzaak niet direct inzien en weinig last hebben van de knelpunten in de zorg. Zorgverleners denken juist dat e-health de werkdruk kan verlagen vanwege efficiency en tijdswinst.

Online communiceren

De stijging van het aanbod van beeldbellen, die in de afgelopen jaren zichtbaar was, heeft niet doorgezet. Het gebruik van beeldbellen, als vervanging van een face-to-face consult, blijft laag. Slechts 5% van de mensen met een chronische aandoening maakt gebruik van beeldbellen met een zorgverlener. Er wordt wel steeds meer gebruik gemaakt van beveiligde e-mail, een portaal of een app om een inhoudelijke vraag te stellen aan de huisarts of de medisch specialist. Zorgverleners beschikken hierdoor over meer alternatieven van digitaal contact met de patiënt.

Samen aan zet

Het enthousiasme onder zorgverleners voor e-health is waardevol. Zoals de titel van de eHealth-monitor al aangeeft, betekent dit dat stakeholders nu samen aan zet zijn om handen en voeten te gaan geven aan een verdere inbedding van e-health in de zorg.

Lees hier de hele eHealth-monitor 2019

Eline Maas
PR- en communicatieadviseur

Embloom | Eline Maas

Eline Maas

Eline Maas is PR- en communicatieadviseur bij Embloom en verzorgt de marketing en communicatie voor de Nederlandse markt. In deze functie is ze onder andere verantwoordelijk voor de social media, het beheer van de website, het schrijven van blogs en nieuwsartikelen en online marketing activiteiten. Eline heeft kennis van en ervaring in de ziekenhuiswereld en zet deze in tijdens haar werkzaamheden.