Inhoud
DoelgroepCVA-patiënten en patiënten met evenwichtsstoornissen
DoelDe Berg Balance Scale (BBS) evalueert het evenwicht van de patiënt op verschillende manieren en in verschillende posities. De onderzoeker geeft instructies aan de patiënt en vult de vragenlijst in.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 14 items die het evenwicht met behulp van een 5-puntsschaal meten.
ScoringAlle opdrachten worden gescoord op een schaal van 0-4 en voor de totaalscore worden de scores op de 14 items bij elkaar opgeteld (0-56).
Psychometrische eigenschappen
NormgroepenEen score van minder dan 43 punten betekent dat er een aanzienlijk valrisico bestaat bij zelfstandig lopen. Een score groter dan 43 betekent dat lopen met een loophulpmiddel waarschijnlijk is.
Literatuur en auteur

Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the elderly: preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada. 1989;41:304-311.

Oorspronkelijke versie: Berg K., et al. (1989)

Licentiekosten

€ 0,00