BRIEF-2 Screener

Vragenlijst met 12 items, 3 versies

Geschikt voor kinderen en jeugdigen (5-18 jaar)

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 1,54 per afname