Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cliënttevredenheid
DoelDe Consumer Quality Index ambulante GGZ en VZ (CQi-GGZ-VZ-AKWA (EN)) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi-GGZ-VZ-AKWA (EN) wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.
AntwoordtypeDe CQi-GGZ-VZ-AKWA (EN) bestaat uit 21 items. De vragenlijst bevat 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.
ScoringDe scores worden binnen verschillende categorieën opgeteld en gemiddeld. Embloom heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Hoe hoger de score, hoe beter de ervaringen van de cliënt. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het betreft een algemene patiënten enquête.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar
Literatuur en copyright

De CQi-GGZ-VZ-AKWA (EN) is verder ontwikkeld door Significant Public en Alliantie kwaliteit in de GGD (Akwa GGZ), in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Zorgverzekeraars Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De vragenlijst is gebaseerd op eerdere versies van de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ en VZ, waarbij Trimbos Instituut, Stichting Miletus, Stichting Benchmark GGZ en relevante stakeholders betrokken zijn.

Licentiekosten

€ 0,00