Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe FNS kan gebruikt worden om de bereidheid van een cliënt te testen met betrekking tot het uitproberen van voedingsmiddelen.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit tien vragen die beantwoord worden op een 7-punts Likertschaal reikend van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens.
ScoringDe tien vragen van de FNS worden opgeteld en geven samen een totaalscore. Een score hoger dan 35 wordt als hoog beschouwd.
Literatuur en copyright

Pliner & Hobden, 1992. Development of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19, 105-120

Nederlandse geautoriseerde vertaling: Mulkens & Dumont, 2016

Licentiekosten

€ 0,00

per afname