Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5) brengt de persoonlijkheidstrekken van een patiënt in kaart. Deze benadering van persoonlijkheidsdynamiek sluit aan bij deel III van de DSM-5, die een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen beschrijft, waarin persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven aan de hand van beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren en van de pathologische persoonlijkheidstrekken. De APA heeft besloten dit alternatieve model ook op te nemen in de DSM-5, om aansluiting te behouden bij de huidige klinische praktijk, en tegelijkertijd een nieuwe indeling te introduceren die tegemoetkomt aan de talrijke tekortkomingen van de huidige indeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Er zijn twee versies beschikbaar: De PID-5-BF-NL is een zelfrapportagelijst die de patiënt zelf kan invullen en de PID-5-IBF-NL is een informantenlijst.

AntwoordtypeBeide vragenlijsten bestaan uit 25 items en geven een globaal beeld van de persoonlijkheid op basis van de vijf facetten:
• Negatieve affectiviteit
• Afstandelijkheid
• Antagonisme
• Ongeremdheid
• Psychoticisme
ScoringNaast een totaalscore (0-75) en een score per domein (0-15) wordt er ook een gemiddelde totaalscore (0-3) en gemiddelde per domein (0-3) berekend. Een hogere score impliceert een hogere mate van disfunctioneren.
Literatuur en copyright

© 2014 Rosi, G., van Alphen, B., & De Weerdt, M.

p/a Boom uitgevers Amsterdam, Amsterdam. Nederlandstalige bewerking van The Personality Inventory for DSM-5– Informant Form (PID-5-IRF)–Adult, 2011 op basis van The Personality Inventory for DSM- 5—Brief Form (PID-5-BF)—Adult, 2011.

Licentiekosten

€ 1,81

per afname