Protection Amount Frequency Adjustment Bodyimage (PRAFAB)

PROM vragenlijst met 5 items

Geschikt voor patiënten met urine incontinentieproblemen

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 0,00 per afname