Vascular Quality of Life Questionnaire (VascuQoL)

PROM vragenlijst met 25 items

Geschikt voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 0,00 per afname