Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

Zelfrapportage vragenlijst met 49 items

Geschikt voor kind en jeugd (4-18 jaar)

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 3,43 per afname