De HoNOS+ staat live!

29-11-2021 (update 23-10-2023*)

We hebben een gratis versie van de HoNOS+ ontwikkeld! Deze is nu in te zetten via www.honosplus.nl. De tool ondersteunt bij de zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Zorgvraagtypering is een middel om de zorgbehoefte van de patiënt transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen de zorgvraag en inzet van zorg.

De HoNOS+ is gebaseerd op de HoNOS, waarbij enkele vragen zijn toegevoegd (vandaar de +). De vragen 1 t/m 13 hebben betrekking op de ernst van de problemen van de patiënt tijdens de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Het gaat daarbij om gedragsproblemen, beperkingen, symptomen en sociale problemen. De vragen A t/m E en Q hebben betrekking op problemen vanuit een ‘historisch’ perspectief. Deze vragen brengen problemen in kaart die optreden op episodische of onvoorspelbare manieren. Scoring vindt plaats op basis van het klinische oordeel over de kans dat er nog steeds zorgen zijn rondom deze problematiek die niet genegeerd kunnen worden.

De HoNOS+ is geen gewone vragenlijst. Het betreft een observatielijst die ingevuld wordt door de regiebehandelaar. Vóór het invullen moet eerst worden aangeven of er sprake is van fz of ggz. Is er sprake van fz dan volgen drie vragen, waar direct een zorgvraagtypering uitrolt voor de fz. Bij ggz dient er daarna een keuze gemaakt te worden uit drie verschillende hoofdgroepen. Vervolgens kan men kiezen om de volledige vragenlijst in te vullen of een dynamische (adaptieve) versie te gebruiken. Het resultaat is een zorgvraagtype-advies, uitgedrukt in een percentage van de kans dat een bepaald zorgvraagtype matcht bij de betreffende zorgvraag.

De HoNOS+ is onafhankelijk van het Embloom platform ontwikkeld. Op die manier konden we de functionaliteiten naadloos laten aansluiten bij de beoogde werking van de tool.

*In de eerste versie van dit artikel stond dat er werd gewerkt aan een integratie van de HoNOS+ binnen het platform van Embloom. Vanwege de landelijke discussie over de HoNOS+ staat deze integratie echter on hold.