Gratis ACT masterclasses!

Naast de twee microcursussen die eerder werden aangeboden, stelt ACT in Actie nu ook vier verdiepende ACT masterclasses beschikbaar voor gebruikers van Embloom. Deze masterclasses bieden ondersteuning bij het gebruik van ons ACT-programma ‘Van Klacht naar Veerkracht’.

Het nieuwe Cognitieprogramma

Het nieuwe Cognitieprogramma is nu beschikbaar binnen ons platform. Het doel is om de cliënt te leren omgaan met niet-helpende gedachten.

Al tijdens je studie kennismaken met e-health

Claudia Denis en Marjan van der Heijden, beiden docent Toegepaste Psychologie bij Fontys Hogeschool, over het gebruik van het Embloom platform tijdens de opleiding.

Nieuwe vragenlijsten: ITQ en MAIA-2

We hebben twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform: de International Trauma Questionnaire (ITQ) en Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness-2 (MAIA-2).

E-mental health in de huisartsenpraktijk

Joyce Schiffers (manager ggz) en Tamara Grond (verpleegkundig specialist ggz) over de inzet van e-mental health binnen zorggroep HOZL.

Nieuwe vragenlijsten: Young DIVA-5 (NL en EN), DIVA-5-ID (EN) en ITV

Onlangs zijn vier nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform: de Nederlandstalige en Engelstalige versie van de Young DIVA-5, de Engelstalige versie van de DIVA-5-ID en de ITV.

Klanttevredenheidsonderzoek 2022

In december hebben wij ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarmee hulpverleners de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen beoordelen. Bekijk hier de belangrijkste resultaten.

IZA legt focus op e-health: hybride zorg wordt de nieuwe standaard

E-health heeft een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De focus ligt de komende jaren meer dan ooit op het verlenen van passende zorg.

E-health vormt ideale aanvulling op fysieke behandelingen – Interview Gerrie Ham

Gerrie Ham is werkzaam als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner en junior schematherapeut. Wij vroegen Gerrie naar haar ervaringen met blended care.