Meer over e-mental health

Psychische problemen komen veel voor. Meer dan 40 procent van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een psychische stoornis. Psychische problemen gaan vaak gepaard met een hoge lijdensdruk, hoge maatschappelijke kosten en vermindering van kwaliteit van leven. Ondanks het feit dat er effectieve en hoogwaardige behandelingen beschikbaar zijn, zoeken veel mensen met psychische stoornissen geen hulp of stellen ze dit jarenlang uit. Redenen om geen hulp te zoeken zijn bijvoorbeeld schaamte, niet weten waar men voor hulp terecht kan of de neiging om zelf problemen op te lossen. Als mensen eenmaal zo ver zijn om hulp te zoeken zijn de klachten vaak verergerd en komen ze terecht op lange wachtlijsten. Het is daarom van belang om de zorg toegankelijker te maken en efficiënter in te richten, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. E-mental health wordt gezien als één van de oplossingen om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Derhalve staat het hoog op de agenda van de politiek, verzekeraars en zorginstellingen. Maar wat houdt e-mental health nu precies in en wat heeft het te bieden? Op deze website vind je het antwoord op de meest gestelde vragen: