Nieuwe PROM: STaRT Back Screening Tool

22-11-2022

Sinds kort kun je de STarT Back Screening Tool (SBST) inzetten via ons platform. Deze vragenlijst is geschikt voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten. 

De SBST is een screeningsinstrument ontworpen om eerstelijnspatiënten met lage rugpijn te screenen op prognostische indicatoren die relevant zijn voor de initiële besluitvorming. Aan de hand van negen vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de rugklachten. Daarnaast wordt er een indruk verkregen van de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de behandelstrategie doordat de patiënt ingedeeld wordt in een subgroep (laag, gemiddeld of hoog risico).