Nieuwe PROMs: IPQ-K, CSI, Motricity Index, GPE-DV en Tampa schaal voor Kinesiofobie

09-09-2022

We hebben vijf nieuwe PROMs vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Illnes Perception Questionnaire – Kort (IPQ-K), Central Sensitization Inventory (CSI), Motricity Index, Global Perceived Effect – DV (GPE-DV) en de Tampa schaal voor Kinesiofobie.

Illnes Perception Questionnaire – Kort (IPQ-K)
De IPQ-K is een vragenlijst die de ziekteperceptie meet bij volwassenen. Het in kaart brengen van deze ziektepercepties geeft informatie die richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de therapeut. Deze vragenlijst bestaat uit negen items.

Central Sensitization Inventory (CSI)
De CSI meet de somatische en emotionele symptomen die vaak voorkomen bij een centraal sensitisatie syndroom (CSS). De CSI bestaat uit 35 vragen verdeeld over twee delen.

Motricity Index
Met de Motricity Index kan de mate van hemiplegie van zowel de armen als de benen gemeten worden. De Motricity index bestaat uit zes vragen. Elke vraag heeft zes antwoordmogelijkheden die aangeven in hoeverre de patiënt in staat is om de beweging/opdracht uit te voeren.

Global Perceived Effect – DV (GPE-DV)
Met behulp van de GPE-DV wordt de mening van de patiënt over de mate van herstel en de tevredenheid over de behandeling gemeten. Deze vragenlijst is een combinatie van de GPE 4 en de GPE-Tevredenheid

Tampa schaal voor Kinesiofobie
De Tampa schaal voor Kinesiofobie geeft een indruk van de mate van pijn gerelateerde vrees bij patiënten met lage rugpijn of fibromyalgie. De vragenlijst kan inventariseren of het activiteitenniveau beïnvloed wordt door vrees voor letsel/weefselschade met vermijdingsgedrag tot gevolg. Deze vragenlijst bestaat uit 17 items.