Nieuwe vragenlijst: UCL-R

16-11-2023

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de herziene versie van de Utrechtse Coping Lijst, de UCL-R.

De UCL-R is geschikt voor adolescenten en volwassenen van 14 tot en met 68 jaar. Deze vragenlijst meet copinggedrag, oftewel de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De UCL-R bevat 47 items, die beantwoord worden op een 4-puntsschaal. Er worden zes schalen onderscheiden. Per schaal wordt een score berekend:

  • Actief aanpakken (AA)
  • Afleiding zoeken (AZ)
  • Passief/Vermijden (PV)
  • Sociale steun zoeken (SZ)
  • Negatieve emoties uiten (NE)
  • Optimisme (OP)

De UCL-R is een herziene versie van de UCL. Tot 31 december 2024 zullen beide versies op het Embloom platform te gebruiken zijn. Vanaf 31 december 2024 zal alleen de UCL-R nog beschikbaar zijn.