Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten: BRIEF en BRIEF-A (Engelse versie)

28-08-2019

Sinds deze week zijn er twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven in het Embloom Platform. Het betreft de BRIEF en de BRIEF-A.

BRIEF
De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-18 jaar. Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. De BRIEF bestaat uit drie versies: een oudervragenlijst, een leerkrachtvragenlijst en de nieuwe zelfrapportage. Om inzicht te krijgen in het gedrag van het kind wordt aangeraden altijd minstens twee informanten te gebruiken. Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar een ouder en een leerkracht, voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar een ouder en de jongere zelf.

BRIEF-A
Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. De BRIEF-A kan een belangrijke rol spelen bij het in kaart brengen van executieve functiestoornissen. Deze stoornissen komen voor bij uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, dementie en schizofrenie. Maar ook tussen mensen zonder klinische diagnose bestaan grote verschillen in het niveau van executief functioneren. Om een compleet beeld te krijgen van de executieve functies van een cliënt bestaat de BRIEF-A uit twee versies: een zelfrapportage en een informantenvragenlijst, die een naaste invult.

Andere werkwijze
De werkwijze bij gebruik van deze vragenlijsten via het Embloom Platform is iets anders dan u gewend bent. Als u gebruik wilt maken van deze vragenlijsten, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. U ontvangt dan een aparte licentieovereenkomst van Hogrefe. Hogrefe stuurt ook zelf een factuur voor het verbruik. Functioneel werkt alles hetzelfde als bij de andere vragenlijsten.