Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten: E-Intake Volwassenen en E-Intake K&J

19-06-2019

Onlangs zijn er weer twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven voor gebruik. Het betreft de E-Intake Volwassenen en E-Intake K&J (Kind en Jeugd). De e-intake vragenlijsten zijn gerealiseerd, getest en na één jaar geëvalueerd door psychologen van Metabletica MindCare. De intake vragenlijsten worden voorafgaand aan het intakegesprek ingevuld door een nieuwe cliënt. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt kan de vragenlijst ook worden ingevuld door de ouders/verzorgers. Inmiddels is ruim twee jaar ervaring opgedaan met het gebruik van deze vragenlijst. De ervaring leert dat men door inzet van de e-intake sneller en gerichter tot de hulpvraag komt en dat er tevens tijd wordt bespaard.