Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe vragenlijsten voor kinderen, adolescenten en volwassenen (PMT-K-2 SP-NL AASP-NL CISS)

17-04-2019

Er zijn weer een aantal nieuwe vragenlijsten vrijgegeven voor gebruik. Het gaat om de Prestatie Motivatie Test (PMT-K-2) voor kinderen, de Sensory Profile (SP-NL) voor ouders van kinderen van 4 tot en met 12, de Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP-NL) voor adolescenten en volwassenen en de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) voor volwassenen.

Prestatie Motivatie Test voor kinderen

Het doel van de Prestatie Motivatie Test (PMT-K-2) is een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind of de jeugdige. De test is bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding in de onderwijs- en gezinssituatie. De PMT-K-2 meet de prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid. Onder prestatiemotivatie wordt de intrinsieke motivatie van de persoon om te presteren verstaan. Met negatieve faalangst wordt een angst om te falen bedoeld, die de persoon doet disfunctioneren, vooral in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn. De positieve faalangst is een vorm van angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden. De sociale wenselijkheid heeft betrekking op de neiging om zich naar de buitenwereld goed voor te willen doen.

Sensory Profile voor ouders van kinderen

De SP-NL is een uitgebreide oudervragenlijst, die belangrijke informatie vastlegt over de sensorische informatieverwerking van het kind. Het doel van de test is de mogelijke bijdragen van sensorische informatieverwerking aan het dagelijks functioneren van het kind te beoordelen. De SP-NL kan bovendien informatie bieden over de neigingen van het kind om op zintuiglijke prikkels te reageren, alsmede over de sensorische systemen, die bijdragen aan het vertonen van gewenst gedrag of dat juist lijken te bemoeilijken.

Adolescent/Adult Sensory Profile

De AASP-NL is, in tegenstelling tot de SP-NL voor ouders van kinderen, een zelfbeoordelingsvragenlijst. De test meet het effect van sensorische prikkelverwerking op het dagelijks functioneren bij adolescenten en volwassenen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een behandelplan, bijvoorbeeld door ergotherapeuten, (neuro- en revalidatie) psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten en artsen.

Coping Inventory for Stressful Situations

De CISS meet hoe mensen in het algemeen met stresserende situaties omgaan. De vragenlijst brengt de probleemgerichte-, emotiegerichte- en vermijdingsgerichte coping aspecten in kaart. De CISS gaat, in tegenstelling tot de UCL, uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, wat de interpretatie in termen van de copingtheorie vergemakkelijkt.