2020 here we come!

13-01-2020

Onze nieuwe naam en vormgeving waren ongetwijfeld de meest in het oog springende veranderingen het afgelopen jaar. Embloom staat voor het verrijken en verbeteren van de zorg voor mensen met psychische en lichamelijke klachten. Met ons e-health platform willen we de zorg ondersteunen, zodat cliënten én zorgverleners opbloeien en het beste uit zichzelf halen. Embloom betekent voor ons een nieuw begin, waarin we ons werkveld willen verbreden en met een frisse blik naar de toekomst kijken.

De e-health markt is volop in ontwikkeling, door nieuwe technologie, de veranderende rol van de cliënt en economische ontwikkelingen. Dat heeft invloed op de wensen en verwachtingen van zorgverleners en cliënten. Daarom kijken we continu naar nieuwe vormen van e-health, maar ook naar manieren om ons huidige aanbod te verbeteren. Het afgelopen jaar is het platform uitgebreid met talloze nieuwe functionaliteiten. Er kwamen meer dan honderd nieuwe tests en andere e-health items bij. Ook het komend jaar staan weer veel nieuwe ontwikkelingen op de agenda, zoals een wachtlijstmodule, verschillende leefstijlinterventies en een functionaliteit om zelf e-health items te combineren en agenderen. Behandelaren kunnen op deze manier bijvoorbeeld een eigen testbatterij of behandelprogramma samenstellen en hergebruiken.

Het komend jaar zal er veel werk achter de schermen worden verricht, om de continuïteit van het platform in de toekomst te garanderen. In december zijn onze NEN 7510 en ISO 27001 certificaten verlengt. Tevens hebben wij in verband met onze naamswijziging onze CE-markering vernieuwd. Wat dat laatste betreft bereiden wij ons voor op de nieuwe Europese regelgeving rondom medische hulpmiddelen, die van kracht wordt op 26 mei 2020. E-health platformen moeten dan aan strengere eisen voldoen om een CE-markering te krijgen. Gebruikers zullen hier niet veel van merken, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Wat meer praktisch is de twee-factor-authenticatie-app die binnenkort beschikbaar wordt gesteld. Deze app zorgt voor extra beveiliging bij het inloggen.

2019 was ook het jaar van ons eerste e-health symposium. Er waren verschillende sprekers en interessante workshops rondom het thema e-mental health. We zijn de Open Universiteit dankbaar voor de fijne samenwerking. We kijken met een tevreden gevoel op de dag terug en in 2020 organiseren wij dan ook graag een tweede editie. Inhoudelijk experts en ervaringsdeskundigen die hun kennis op het gebied van e-health (behandeling) willen delen, zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen.

In 2019 mochten wij meer dan 200 nieuwe praktijken en zorginstellingen verwelkomen. We zijn ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat in ons gesteld wordt door deze nieuwe, maar natuurlijk ook onze bestaande gebruikers. Wij gaan komend jaar weer hard aan het werk om dit vertrouwen waar te maken. 2020 here we come!