act

ACT-programma vernieuwd

10-09-2021

Het ACT-programma ‘Van klacht naar veerkracht’ is vernieuwd. De afgelopen jaren hebben Tim Batink en zijn collega’s van de Open Universiteit onderzoek gedaan naar het ACT-programma binnen het Embloom Platform. Op basis van dit onderzoek is het programma verder verbeterd.

Het doel van het programma is om cliënten concrete en bruikbare handvatten te geven om persoonlijke veerkracht te ontwikkelen en weer actief in het leven te staan. Het gebruikte materiaal is afkomstig uit de klinische praktijk en gebaseerd op de laatste stand van wetenschap.

Wat is er nieuw?
Verschillende ACT-oefeningen, geluidsbestanden en enkele metaforen zijn toegevoegd of aangepast om de ACT-vaardigheden nog meer onder de knie te krijgen. Met behulp van deze aanpassingen ontwikkelen cliënten nieuwe vaardigheden die de persoonlijke veerkracht – de kracht om met klachten om te kunnen gaan – zullen vergroten. Ook de lay-out is aangepast. Verschillende afbeeldingen zijn toegevoegd en de geluidsbestanden zijn ingesproken door een stemacteur.

Opbouw programma
We hebben het programma opgedeeld in verschillende modules waarin telkens een ander onderdeel van ACT wordt behandeld. Elke module begint met een video, waarin cliënten meer informatie krijgen over het ACT-onderdeel. Daarna volgt een afbeelding met een metafoor. Deze metaforen hebben als doel de achterliggende gedachten van de verschillende ACT-onderdelen op een toegankelijke manier aan cliënten uit te leggen. Vervolgens bieden we cliënten een aantal oefeningen aan. Met behulp van deze oefeningen ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden om te oefenen met het desbetreffende ACT-onderdeel. Elke module eindigt met een korte samenvatting en een advies om aan de slag te gaan met de geleerde vaardigheden.

Wellicht ook interessant: