Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen met een verstandelijke beperking (3e editie; DIVA-5-ID) (EN)

Interview vragenlijst

Geschikt voor volwassenen met een verstandelijke beperking

Engelstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 4,95 per afname