Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe Visual Analogue Scale (VAS) is een aspecifieke meetschaal, die bestaat uit een horizontale of een verticale lijn. Aan de linker- of onderkant staat de minimumscore, aan de rechter- of bovenkant staat de maximumscore. De patiënt dient op de lijn aan te geven hoeveel pijn hij/zij ervaart.
InhoudBinnen het platform van Embloom zijn de volgende versies beschikbaar:
• VAS-Heup
• VAS-Knie
• VAS-Schouder
• VAS-Fysio
• VAS-Hernia
AntwoordtypeBij de VAS-Heup, VAS-Knie en VAS-Schouder wordt gevraagd naar de mate van pijn in rust en bij activiteit. De VAS-Rug vraagt naar de pijn op het moment en de pijn voor de operatie. De VAS-Fysio bestaat uit één vraag over de mate van pijn gedurende de afgelopen week.
ScoringDe score varieert van 0 (helemaal geen pijn) tot 100 (ondraaglijke pijn).
Literatuur en copyright

Freyd M. The graphic rating scale. Journal of educational psychology. 1923;14:83-102.

van der Kloot W.A., Vertommen H. De MPQ-DLV: een standaard Nederlandstalige versie van de Mc Gill Pain Questionnaire: achtergronden en handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger;1989. p. 57-73.

© Freyd M. (1923)

Nederlandse versie.: van der Kloot W.A., Vertommen H. (1989)

Licentiekosten

€ 0,00