Walking Impairment Questionnaire (WIQ)

PROM vragenlijst met 14 items

Geschikt voor patiënten met symptomatische CI

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 0,00 per afname