CQi vertaald naar het Turks

02-08-2021

Tijdens haar werk als behandelaar in de ggz ondervond Semiha Aydin dat het voor patiënten die een andere moedertaal hebben, moeilijk is om alle begrippen in de Consumer Quality Index (CQi) te begrijpen. Zij besloot de vernieuwde CQi voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg te vertalen naar het Turks. Deze Turkse versie is nu ook beschikbaar binnen Embloom.

In een interview met Akwa GGZ vertelt Semiha Aydin wat de aanleiding was om de vernieuwde CQi te vertalen naar het Turks. “Ik merkte dat een deel van de cliënten met een niet-Westerse achtergrond moeite had om de CQi in te vullen. Bepaalde begrippen waren voor hen onduidelijk en als we het dan probeerden te vertalen kwamen we erachter dat bepaalde termen niet makkelijk te vertalen zijn. Ik of een collega hielpen patiënten dan met invullen terwijl ik juist vind dat een cliënt deze in moet vullen zonder dat de behandelaar meehelpt. In termen van validiteit kan het natuurlijk ook helemaal niet dat iedereen een eigen vertaling maakt. Omdat ik de CQi zo’n waardevol instrument vind, besloot ik dat er een goede vertaling van de vernieuwde versie van de Nederlandse CQi moest komen. Zo kunnen we ook van cliënten met Turks als moedertaal feedback via de CQi ontvangen.”

Het was niet gemakkelijk om de Nederlandse CQi te vertalen naar het Turks. Aydin vertelt hoe ze dat aangepakt heeft en op welke manier ze bepaalde begrippen vertaald heeft. “Tijdens het proces kwamen we woorden tegen die niet rechtstreeks vertaald kunnen worden of termen die niet gebruikelijk zijn in het Turks. In het Turks is een behandelaar iemand die zich vooral met de fysieke gezondheid bezighoudt, dus hebben we behandelaar vervangen door het Turkse woord voor therapeut. Een ander voorbeeld is een item waar wordt gevraagd naar de voor- en nadelen van de beschikbare behandelmethoden. Deze hebben we vervangen door goede en minder goede kanten van de behandeling. Taalkundig gezien was het equivalent van pluspunten en minpunten gangbaar in het Turks, maar dat bleek bij het testen onder jongeren en ouderen iets te dubbelzinnig. Ook blijken de woorden cliëntenorganisatie en zelfhulpgroepen nog onbekend bij de doelgroep. We hebben daarom een voorbeeld toegevoegd waarin we uitleggen dat we daar stichtingen en organisaties mee bedoelen die zijn opgericht voor en door patiënten of naasten. Tenslotte hebben we bij de vraag naar opleidingsniveau twee antwoordcategorieën moeten combineren. In het Turks viel het vmbo niet te verdelen in meerdere categorieën.”

Lees hier het hele interview van Akwa GGZ met Semiha Aydin.

Over Semiha Aydin
Semiha Aydin heeft als psycholoog veel ervaring met cliënten met een niet-Westerse achtergrond. Zij is PhD- kandidaat aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de diagnose en verwijzing van jongeren met psychische problemen. Ook werkt zij als vrijwilliger voor de stichting @ease  en als behandelaar bij Caredate.

CQI
De CQi-GGZ-VZ-AKWA meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. Met deze vragenlijst wordt in kaart gebracht op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.