De vernieuwde CQi

2-12-2020

De Consumer Quality Index (CQi) voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is onlangs vernieuwd. De nieuwe versie, CQi-GGZ-VZ-AKWA, is vanaf nu beschikbaar op het Embloom platform.

De CQi-GGZ-VZ-AKWA meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. Met deze vragenlijst wordt in kaart gebracht op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De eerste versie van de CQi Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg is 15 jaar geleden ontwikkeld. De vragenlijst is dynamisch en wordt periodiek geëvalueerd en herzien. Uit de laatste evaluatie kwamen verbeterpunten naar voren die in de nieuwe CQi-GGZ-VZ-AKWA zijn verwerkt.

De verbeteringen zorgen ervoor dat de vragenlijst makkelijker in te vullen is. Antwoordcategorieën zijn visueel aantrekkelijker gemaakt door middel van smileys. Dit bevordert het gebruikersgemak. Minder relevante vragen zijn verwijderd. Ten slotte is de vraag waarvoor men in behandeling is geweest toegevoegd. Hierdoor kunnen de resultaten meer inzicht verschaffen voor de zorgaanbieders.