Voorbereiden op behandeling met het Welkomstprogramma

01-12-2020

Wachtlijsten in de ggz, een probleem waar we maar niet van af lijken te komen. Maar wat nou wanneer de wachttijd gebruikt wordt voor iets nuttigs? Dan ben je niet aan het wachten, maar feitelijk al begonnen aan je herstel. Precies dat hadden wij in gedachten toen we het Welkomstprogramma ontwikkelden, waarmee we cliënten voorbereiden op hun behandeling.

Het Welkomstprogramma is gebaseerd op de principes van positieve psychologie en positieve gezondheid. Centraal staat het opstellen van concrete behandeldoelen. Cliënten doorlopen daarbij een aantal stappen. Aan de hand van de Positieve Gezondheid Vragenlijst krijgen cliënten inzicht in hun algehele gezondheid. Wat gaat er goed in het leven en hoe kunnen ze hun positieve eigenschappen inzetten voor gebieden waar nog winst te behalen valt? Er wordt stilgestaan bij zingeving, dromen en wensen. Uit de wensen volgen vervolgens SMART-behandeldoelen. Tot slot kijken cliënten naar factoren die ondersteunend zijn, of juist belemmerend werken bij het bereiken van de behandeldoelen.

Met het Welkomstprogramma sluiten we aan op de dagelijkse praktijk en de laatste stand van zaken met betrekking tot effectief online behandelen. Niet ‘online, omdat het moet’, maar ‘online, omdat het anders en beter kan’. We maken gebruik van het zogenaamd persuasive technology design. Wat betekent dit concreet? We gaan bijvoorbeeld na of het gedrag dat we proberen te veranderen specifiek is geformuleerd. Welke feedbackmogelijkheden wij kunnen toevoegen. Kan de interventie gemakkelijk toegepast worden in dagelijkse situaties? Is de beoogde gedragsverandering niet te complex (kleine stapjes) en derhalve gemakkelijk uit te voeren in de praktijk? Het is daarbij goed om voorbeelden te gebruiken, want dat kan gedragsverandering stimuleren. Cliënten herkennen zich in voorbeelden, waardoor ze zich gesterkt voelen, omdat ze niet de enige te zijn. Met deze technieken willen wij het uitvalpercentage terugdringen. Het resultaat is een zorgprogramma dat is opgebouwd uit behapbare hoofdstukken/modules, die bestaan uit theorie (uitgelegd door een videotherapeut), animatievideo’s met ervaringsverhalen en korte quizzen om te kijken of de theorie begrepen is. De theorie wordt toegepast in oefeningen, waar cliënten zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Voor wie?
Het Welkomstprogramma is ontwikkeld voor cliënten van 16 jaar en ouder, die wachten op hun behandeling. De oefeningen en zelf geformuleerde behandeldoelen kunnen tijdens de intake worden gebruikt om het gesprek met de cliënt aan te gaan en richting te geven aan de behandeling. Als behandelaar beschik je over een schat aan informatie. De cliënt heeft de wachttijd nuttig besteed en heeft het gevoel al gestart te zijn met de behandeling. Dit vergroot de therapietrouw.

Overigens is het Welkomstprogramma niet alleen geschikt voor cliënten die op de wachtlijst van een ggz-aanbieder staan, maar het Welkomstprogramma is ook uitermate geschikt om binnen de huisartsenpraktijk ingezet te worden, bijvoorbeeld voorafgaand aan een gesprek met de POH-ggz of verwijzing.

En verder?
Het Welkomstprogramma is de eerste in een reeks nieuwe zorgprogramma’s die gaan volgen, voor elke fase van de behandeling, van aanmelding tot nazorg. Na het Welkomstprogramma volgt een Leefstijlprogramma, omdat je sneller herstelt als je gezond leeft. Daarna volgen verschillende transdiagnostische programma’s voor de behandeling van mensen met psychische klachten. We sluiten af met een doorpakprogramma dat kan worden ingezet ten behoeve van nazorg.

Het Welkomstprogramma wordt binnenkort vrijgegeven op ons platform. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast naar de introductievideo van het Welkomstprogramma hieronder of lees de handleiding, die praktische informatie geeft over hoe je het programma klaarzet.

Ies Dijksman, PhD

Research and Development Manager Embloom

Ies Dijksman

Ies Dijksman is R&D Manager bij Embloom. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van content voor het Embloom Platform, in samenwerking met verschillende experts en universiteiten. In 2013 begon Ies als PhD-student bij Maastricht University met onderzoek naar de TeleScreen, het triage-instrument van Embloom. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de houdingen van psychologen ten aanzien van e-mental health, barrières die zij ervaren bij het gebruik ervan en specifieke wensen ten aanzien van blended care. Haar proefschrift is getiteld: ‘TeleScreen as a novel internet-based tool for classifying mental disorders presented in primary care’.