De vernieuwde TeleScreen Junior 5.0

20-11-2020

De TeleScreen Junior is vernieuwd en aangepast op basis van de DSM-5. Vandaag is de vernieuwde versie, de TeleScreen Junior 5.0, vrijgegeven op het Embloom platform. Deze vragenlijst vervangt de oude TeleScreen Junior én de QuickScreen junior.

De TeleScreen Junior 5.0 is een informantenvragenlijst, gericht op kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 4-17 jaar met een ggz-hulpvraag. De vragenlijst wordt ingevuld door een ouder of verzorger. Het instrument brengt de actuele zorgbehoefte – de problemen waarvoor de cliënt of verzorgers hulp zoeken, of waarvoor de cliënt is verwezen – in kaart. Wanneer een respondent voldoet aan de criteria voor een bepaalde stoornis genereert de applicatie de betreffende DSM-5 classificatie. Het gaat hierbij niet om een definitieve DSM-5 classificatie, maar om een indicatie voor een mogelijke classificatie.

Hieronder gaan we dieper in op de aanpassingen die we gedaan hebben op basis van de DSM-5.

Veranderingen aan de hand van de DSM-5
Bij de overstap van DSM-IV naar DSM-5 werd de oude TeleScreen Junior, die gebaseerd was op de DSM-IV, gebruikt als basis. Verschillende stoornissen zijn aangepast, verwijderd of toegevoegd naar aanleiding van vernieuwingen in de DSM-5. De assenstructuur is losgelaten bij de DSM-5 en de termen zoals As-I, As-IV, etc. zijn verwijderd. De structuur van het assensysteem is wel aangehouden zodat de informatie over syndroomstoornissen en andere klinisch relevante informatie overzichtelijk kan worden aangeboden.

Daarnaast is bij de overgang van de DSM-IV naar DSM-5 de GAF-systematiek losgelaten en vervangen door de WHODAS 2.0 vragenlijst. Binnen de GAF-systematiek werd de clinicus gevraagd om een algemene inschatting te maken van de lijdensdruk en het niveau van functioneren van de cliënt. Het systeem leidde in de praktijk echter tot grote verschillen tussen clinici en werd gezien als onvoldoende betrouwbaar. De WHODAS 2.0 is niet opgenomen als onderdeel van de TeleScreen. Dit omdat het globaal niveau van functioneren onvoldoende bijdraagt aan het verwijsadvies om de toevoeging van de 36 vragen waaruit de WHODAS 2.0 bestaat te rechtvaardigen. Het verwijsadvies wordt bepaald aan de hand van de zorgzwaarte van de indicaties en notificaties.

In de DSM-5 is de Internetgamingstoornis opgenomen in het hoofdstuk ‘Aandoeningen die verder onderzoek behoeven’. Dit is dus nog geen officiële classificatie. Echter, naar aanleiding van signalen uit de praktijk hebben wij toch ervoor gekozen om vragen over online gamen toe te voegen aan de TeleScreen Junior 5.0. Indien er aan de voorgestelde DSM-5 criteria voor de Internetgamingstoornis wordt voldaan verschijnt de indicatie ‘risicovol gamegedrag’ onder ‘overige indicaties’ op het indicatietabblad. Dit moet gezien worden als aanwijzing voor mogelijke problemen op het gebied van gamen.

De nieuwe TeleScreen Junior 5.0 klaarzetten
Wij adviseren om vanaf nu de nieuwe TeleScreen Junior 5.0 klaar te zetten voor jouw cliënten. De oude TeleScreen Junior en de QuickScreen Junior zullen tot 1 januari 2021 beschikbaar blijven. Daarna is het alleen nog mogelijk om de TeleScreen Junior 5.0 klaar te zetten. Belangrijk hierbij is dat vragenlijsten die al vóór 1 januari zijn klaargezet, ook daarna nog kunnen worden ingevuld door ouders/verzorgers en de resultaten hiervan blijven ook inzichtelijk.

Voor meer informatie over de TeleScreen Junior 5.0, kun je ook de handleiding bekijken.