Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Depressie module Embloom vernieuwd

23-05-2018

Onlangs is de depressie module van Embloom vernieuwd, waarbij er sprake is van meer verdiepende en meer verhelderende informatie voor de cliënt. Daarnaast zijn er nieuwe oefeningen toegevoegd die de cliënt meer bij de hand nemen om nieuwe inzichten te krijgen over zijn of haar klachten. De deelmodules ondersteunen de cliënt in het toepassen van nieuw gedrag, noodzakelijk voor het verminderen van stemmingsklachten. Tot slot hebben we de video’s vernieuwd. Naast het feit dat een andere therapeut de hoofdrol speelt, bieden de video’s inhoudelijk meer informatie voor de cliënt.

Hieronder een kort overzicht met de wijzigingen per deelmodule:

  • Depressie deelmodule 1 – Inzicht en bewustwording: Deze deelmodule is aangevuld met extra psycho-educatie en een nieuwe oefening. Er wordt dieper ingegaan op wat een depressie veroorzaakt en welke rol draagkracht en draaglast daarin speelt, alsmede wat er met iemand gebeurt tijdens een depressie (veranderingen in denken, doen en relaties) aangevuld met een oefening.
  • Depressie deelmodule 2 – Je leefstijl beïnvloedt hoe je je voelt: Deze deelmodule is aangevuld met psycho-educatie en een aantal nieuwe oefeningen. De geboden tips aangaande het verbeteren van de leefstijl zijn overzichtelijker gestructureerd en gaan nu telkens gepaard met een korte opdracht, zodat de cliënt actiever met de zojuist geleerde informatie aan de slag kan. Er worden oefeningen uit de mindfulness aangeboden en de cliënt krijgt de mogelijkheid om zijn of haar energienemers en -gevers in kaart te brengen.
  • Depressie deelmodule 3 – Actief worden en je dag structureren: In deze deelmodule is naast het structureren van de dag veel informatie toegevoegd over hoe je zelf actiever kan worden. Vanuit de praktijk zien we dat mensen met een depressie het vaak moeilijk vinden om überhaupt aan een planning te beginnen. Dit is de reden dat we hier meer aandacht aan hebben besteed. Men krijgt daarnaast de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de huidige weekinvulling en werkt stapsgewijs toe naar het maken van week- of maandplanningen. Hierbij leert men tevens rekening te houden met mogelijke valkuilen en hindernissen.
  • Depressie deelmodule 4 – Omgaan met negatieve gedachten: In deze deelmodule is er middels meer psycho-educatie en oefeningen verdiepende informatie gegeven over de invloed van de gedachten op de klachten. Anders dan in de eerste versie van de deelmodule leert men middels kleinere stappen kennis te maken met het G-schema en de achterliggende gedachte hiervan. Zodoende wordt de stap om daadwerkelijk het G-schema toe te passen kleiner. Men leert feiten van interpretaties te onderscheiden en onderzoekt hoe dit helpt in het achterhalen van niet-helpende gedachten en het bedenken van helpende gedachten. Ook in deze versie wordt er ingegaan op denkfouten. Ditmaal worden er echter ook oefeningen over denkfouten aangeboden om beter inzicht te krijgen in wat denkfouten zijn en welke denkfouten men zelf maakt.
  • Depressie deelmodule 5 – Grip op piekeren: Deze deelmodule is nieuw en gaat in op een veelvoorkomende klacht bij mensen met een depressie, namelijk het piekeren. Er wordt ingegaan op wat piekeren is en men krijgt stapsgewijs aangeleerd hoe een piekermoment kan worden ingebouwd en om het piekeren te verminderen. Verschillende oefeningen worden geïntroduceerd. Zo wordt er ingegaan op de opvattingen die mensen kunnen hebben over piekeren. Daarnaast komt de ‘stel-dat techniek’ aan bod (gebaseerd op de neerwaartse pijltechniek) en men kan oefenen met de mismatch-strategie, oftewel een oefening om het onderscheid te leren maken tussen je piekergedachten en de werkelijkheid.
  • Depressie deelmodule 6 – Lichtpunten leren zien: Deze deelmodule is aangevuld met meer verdiepende psycho-educatie en aanvullende oefeningen om de cliënt meer inzicht te geven in zaken die echt belangrijk zijn voor hem of haar. Er wordt aandacht besteed aan meer waardengericht leven, minder streng zijn voor jezelf en te focussen op je sterke eigenschappen.
  • Depressie deelmodule 7 – Jij en de wereld om je heen: Deze deelmodule is hetzelfde gebleven.
  • Depressie deelmodule 8 – Voorkom terugval: Deze deelmodule is hetzelfde gebleven.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe depressie module hebben wij samengewerkt met Bart De Saeger (klinisch psycholoog InnoPsy/De HoofdZorg) en Helen Lionarons (klinisch psycholoog/psychotherapeut Psychotherapiepraktijk Lionarons). InnoPsy heeft diverse behandelprotocollen ontwikkeld, gebaseerd op de laatste stand van wetenschap en kennis vanuit de behandelpraktijk. De depressie module is inhoudelijk steviger en doeltreffender gemaakt.

De auteursrechten van de nieuwe depressie module liggen niet meer alleen bij Embloom, maar wordt vanaf nu gedeeld met InnoPsy. De licentiekosten bedragen € 0,50 per deelmodule.

Voor meer informatie bekijk ook onderstaande instructievideo van Helen Lionarons over de vernieuwd depressie module.