Echelonadviezen TeleScreen uitgebreid met Eleo en Umami

24-08-2020

Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de cliëntenpopulatie die gewoonlijk in de specialistische ggz (s-ggz) wordt behandeld, ook adequaat en effectief te behandelen is binnen de generalistische basis ggz (gb-ggz). Substitutie naar de gb-ggz kan gunstige maatschappelijke effecten hebben, waaronder kortere wachtlijsten en betere kosteneffectiviteit. Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben daarom nieuwe zorgprestaties ontwikkeld, genaamd Eleo (CZ) en Umami (VGZ).

Eleo en Umami maken de behandeling van cliënten met meer complexe problematiek binnen de gb-ggz mogelijk. Zorginstellingen die afspraken hierover hebben gemaakt met hun zorgverzekeraars kunnen deze innovatieprestaties declareren. De TeleScreen ondersteunt zorgverleners onder andere bij het bepalen van de juiste echelon. De bestaande echelonadviezen uit de TeleScreen zijn daarom uitgebreid met deze nieuwe prestaties, zodat een betere inschatting kan worden gemaakt of een cliënt binnen Eleo of Umami behandeld kan worden.

Wat houden deze zorgprestaties nu precies in? Het gaat om de behandeling van cliënten met een DSM-5 stoornis, waarbij sprake is van een hoog risico of hoge complexiteit en een matig tot ernstige zorgvraagzwaarte. Er kan sprake zijn van enkele stoornissen tegelijk, of een stoornis met interfererende psychosociale omstandigheden of somatische problemen. Eleo richt zich daarnaast nog op een andere doelgroep: cliënten met een ontwikkelingsstoornis of persoonlijkheidsstoornis die behandeld kunnen worden in de gb-ggz om een s-ggz traject te voorkomen. Het gaat hierbij om cliënten die voor het eerst hulp zoeken voor ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek. Eleo en Umami zijn niet geschikt voor cliënten met psychiatrische problematiek zoals psychotische stoornissen of bipolaire stoornissen. Ook mag er geen sprake zijn van crisisgevoeligheid die niet te kanaliseren is, zoals acute suïcidaliteit.

Voor zowel Eleo als Umami geldt dat de behandeling grotendeels monodisciplinair moet plaatsvinden. Daarnaast moet het gaan om een generalistische, protocollaire aanpak die in gemiddeld 1300 minuten uit te voeren is. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om cliënten die goed passen binnen de huidige gb-ggz op te schalen naar Eleo of Umami, maar om een verwijzing naar de s-ggz te voorkomen voor cliënten met meer complexe problematiek.