Nieuwe content: Angsthiërarchie, Exposure in vivo en Exposuredagboek

12-01-2022

Onlangs zijn twee vernieuwde CGT-oefeningen en het nieuwe exposuredagboek vrijgegeven binnen ons platform. Vanaf nu kun je deze items klaarzetten voor jouw cliënten.

Angsthiërarchie
Deze oefening is gericht op het in kaart brengen van angstige situaties. De cliënt wordt gevraagd om stapsgewijs tien situaties te noteren die variëren in de mate van angst die ze oproepen: van weinig angst tot zeer veel angst.

Exposure in vivo (angsthiërarchie oefenen).
Deze oefening is gericht op het in vivo opzoeken van angstige situaties. De oefening biedt ruimte om de angstige gedachte, oftewel de rampverwachting, te onderzoeken en te weerleggen. De cliënt wordt gestimuleerd om voorbereidingen te treffen voor exposure in vivo en vervolgens te oefenen met één angstige situatie. Cliënten noteren de rampverwachting voor en na de exposure-oefening, evenals de sterkte van de angst voor, tijdens en na de oefening. Tevens staan ze stil bij wat ze hebben geleerd. 

Exposuredagboek
Met behulp van het online exposuredagboek kan de cliënt digitaal de ervaringen met exposure oefeningen bijhouden. De cliënt staat stil bij de specifieke situatie waarmee hij/zij is gaan oefenen, registreert hoelang er geoefend is en hoe angstig hij/zij zich voelde voor, tijdens en na de oefening. Vervolgens onderzoekt de cliënt de exposure oefening aan de hand van drie controlevragen. Ten slotte staat de cliënt stil bij de uitkomsten. De cliënt kijkt naar de rampverwachting die op de proef is gesteld en wat hij/zij van de oefening heeft geleerd. Het dagboek is opgebouwd uit de volgende onderdelen: registratie, analyse en reflectie.

Dit dagboek is onderdeel van het PTSS-programma, maar kan ook los van dit programma worden klaargezet als ondersteuning bij exposure-oefeningen.