Nieuwe en vernieuwde content

09-01-2024

Vanaf vandaag zijn twee nieuwe vragenlijsten en twee nieuwe oefeningen beschikbaar. Daarnaast hebben we een dagboek en een oefening vernieuwd.

Utrecht Gender Dysphoria Scale – Gender Spectrum (UGDS-GS)
De UGDS-GS is een zelfrapportagevragenlijst geschikt voor cisgender, binaire transgender, non-binaire en genderqueer individuen. Het meet de ontevredenheid over de genderidentiteit en –expressie in de loop van de tijd, evenals het comfort met de bevestigde genderidentiteit.

Suicidal Ideation Attributes Scale (SIDAS (EN))
De SIDAS (EN) is een Engelstalige zelfrapportagevragenlijst, die screent op de aanwezigheid van suïcidale gedachten. Deze vragenlijst kan gebruikt worden om de ernst van deze gedachten te beoordelen.

Signaleringsplan
Het Signaleringsplan is een oefening, die als doel heeft om cliënten ondersteuning te bieden tijdens moeilijke momenten. Cliënten registreren signalen waaraan ze kunnen merken dat het niet goed gaat, zoals uitlokkende factoren, bepaalde emoties, niet-helpende gedachtes en niet-helpend gedrag. Vervolgens registreren ze hun hulpbronnen.

Activiteitenregistratie
Deze oefening biedt cliënten de gelegenheid om gedurende één dag hun activiteitenpatroon bij te houden. Daarnaast kunnen cliënten aangeven of de activiteit een energiegever of energienemer was, alsook of ze de activiteit als inspannend, ontspannend of rustgevend hebben ervaren. De informatie in deze oefening creëert meer inzicht in het activiteitenniveau van cliënten en kan aansporen om, indien daar behoefte aan is, meer of minder activiteiten in te plannen.

Activiteitendagboek
Met het vernieuwde Activiteitendagboek kunnen cliënten gedurende een langere tijd hun activiteiten bijhouden. Daarnaast worden ook hun stemming en de aard van de activiteit geregistreerd. Zo kunnen cliënten aangeven of de activiteit een energiegever of energienemer was, alsook of ze de activiteit als inspannend, ontspannend of rustgevend hebben ervaren. De informatie in dit dagboek creëert meer inzicht in het activiteitenniveau van cliënten en kan aansporen om, indien daar behoefte aan is, meer of minder activiteiten in te plannen.

Terugvalpreventieplan
In de vernieuwde oefening Terugvalpreventieplan gaan cliënten alles wat ze geleerd hebben tijdens een behandeling bundelen. Dit vormt dan de basis voor de toekomst. Het plan is gebaseerd op het stoplichtmodel, waarbij cliënten per kleur kunnen aangeven wat ze bij zichzelf opmerken en welke strategieën ze kunnen toepassen om goed voor zichzelf te (blijven) zorgen.