Nieuwe oefeningen en vragenlijsten

12-12-2023

Er zijn drie nieuwe oefeningen beschikbaar binnen het Embloom platform. Het betreft de oefeningen “Brief schrijven aan jezelf”, “Brief schrijven aan een ander” en “Brief schrijven aan je interne criticus”. Daarnaast zijn er ook twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven, namelijk de CHIME Mindfulness Vragenlijst en de Poolse versie van de Consumer Quality Index ambulante GGZ en VZ.

Oefeningen Brief schrijven
Met behulp van drie nieuwe oefeningen kunnen cliënten aan de slag gaan met het schrijven van een brief. Het schrijven van een brief is een laagdrempelige methode waarmee cliënten zich vrijer en authentieker kunnen leren uiten. Zo kan er verbinding worden gemaakt met de meest wezenlijke emoties en onderliggende behoeftes.

  • In de oefening “Brief schrijven aan jezelf” richten cliënten hun brief aan hun vroegere, hedendaagse of toekomstige zelf.
  • In de oefening “Brief schrijven aan een ander” richten cliënten hun brief aan iemand anders, bijvoorbeeld een (groot)ouder of een overleden persoon.
  • Met de oefening “Brief schrijven aan je interne criticus” richten cliënten hun brief aan hun interne criticus. Deze oefening kan cliënten helpen zich op een gezondere en assertievere manier te leren verhouden tot hun kritische stem.

CHIME Mindfulness Vragenlijst
Met de CHIME Mindfulness Vragenlijst kunnen de verschillende aspecten van mindfulness in het dagelijks leven in kaart gebracht worden. De vragenlijst is geschikt voor volwassenen en bestaat uit 37 stellingen. Per stelling geeft de cliënt aan of dit betrekking heeft gehad op de persoonlijke ervaring in de afgelopen twee weken.

Poolse versie van de CQi
De Poolse versie van de Consumer Quality Index ambulante GGZ en VZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen een zorgaanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De CQi-GGZ-VZ-AKWA (PL) bestaat uit 21 items. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.