Nieuwe vragenlijsten: DKB-35, OBESI-Q en DSM-5 Niveau 1 vragenlijst algemene psychiatrische symptomen

04-01-2023

We hebben drie nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Dresdener Lichaamsbeleving Vragenlijst (DKB-35), de OBESI-Q en de DSM-5 Niveau 1 vragenlijst algemene psychiatrische symptomen.

DKB-35
De DKB-35 is een vragenlijst voor volwassenen, die de lichaamsattitude meet. Deze vragenlijst bestaat uit 35 uitspraken waarbij vijf aspecten van lichaamsattitude worden uitgevraagd. De 35 uitspraken worden op een vijfpuntschaal gescoord van ‘niet’ tot ‘volledig’.

OBESI-Q
De OBESI-Q is een kwaliteit van leven vragenlijst die uitgevraagd kan worden bij alle patiënten met morbide obesitas die een gewichtsverminderende behandeling ondergaan.

De vragenlijst bestaat uit de volgende zes subschalen:

  • Eetgedrag
  • Sociaal welzijn
  • Psychisch welbevinden
  • Lichamelijke activiteit
  • Lichaamsbeeld
  • Seksueel welzijn

DSM-5 Niveau 1 vragenlijst algemene psychiatrische symptomen
De DSM-5 Niveau 1 vragenlijst algemene psychiatrische symptomen meet domeinen van de psychische gezondheid die bij verschillende psychiatrische stoornissen van belang zijn. Elk item wordt gescoord op een vijfpuntschaal lopend van ‘geen’ tot ‘ernstig’. Bij elk item wordt gevraagd hoeveel (of hoe vaak)  de betrokkene de afgelopen twee weken last heeft gehad van een specifiek symptoom.