Nieuwe SP-2-NL vragenlijsten

19-01-2023

Er zijn vijf versies van de SP-2-NL vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de SP-2-NL Baby, SP-2-NL Kind, SP-2-NL Kort, SP-2-NL Peuter en de SP-2-NL School.

Sensory Profile 2, Nederlandse versie Baby (SP-2-NL Baby)
De SP-2-NL Baby biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-2-NL Baby is een Oudervragenlijst op basis van oordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 25 items, waarbij elk item de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen beschrijft. De ouder of verzorger die dagelijks contact met het kind heeft, vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.

De scores worden verdeeld in de onderstaande subschalen op basis van de kwadranten die gemeten worden:

 • Zoeken/Zoeker
 • Vermijden/Vermijder
 • Gevoeligheid/Sensor
 • Registratie/Toeschouwer

Verder worden er verschillende sensorische- en gedragssecties gemeten:

 • Algemeen
 • Auditief (horen)
 • Visueel (kijken)
 • Tactiel (tast)
 • Beweging
 • Oraal (mond)

Sensory Profile 2, Nederlandse versie Kind (SP-2-NL Kind)
De SP-2-NL Kind biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-2-NL Kind is een Oudervragenlijst op basis van oordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 86 items, waarbij elk item de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen beschrijft. De ouder of verzorger die dagelijks contact met het kind heeft, vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.

De scores worden verdeeld in de onderstaande subschalen op basis van de kwadranten die gemeten worden:

 • Zoeken/Zoeker
 • Vermijden/Vermijder
 • Gevoeligheid/Sensor
 • Registratie/Toeschouwer

Verder worden er verschillende sensorische- en gedragssecties gemeten:

 • Auditief (horen)
 • Visueel (kijken)
 • Tactiel (tast)
 • Beweging
 • Oraal (mond)
 • Gedrag in relatie tot sensorische informatieverwerking
 • Sociaal emotionele reacties in relatie tot sensorische informatieverwerking
 • Aandacht in relatie tot sensorische informatieverwerking

Sensory Profile 2, korte Nederlandse versie (SP-2-NL Kort)
De SP-2-NL Kort biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-2-NL Kort is een Oudervragenlijst op basis van oordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 34 items, waarbij elk item de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen beschrijft. De ouder of verzorger die dagelijks contact met het kind heeft, vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.

De scores worden verdeeld in de onderstaande subschalen op basis van de kwadranten die gemeten worden:

 • Zoeken/Zoeker
 • Vermijden/Vermijder
 • Gevoeligheid/Sensor
 • Registratie/Toeschouwer

Verder worden er verschillende sensorische- en gedragssecties gemeten:

 • Sensorische informatieverwerking
 • Gedrag in relatie tot sensorische informatieverwerking

Sensory Profile 2, Nederlandse versie Peuter (SP-2-NL Peuter)
De SP-2-NL Peuter biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-2-NL Peuter is een Oudervragenlijst op basis van oordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 54 items, waarbij elk item de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen beschrijft. De ouder of verzorger die dagelijks contact met het kind heeft, vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.

De scores worden verdeeld in de onderstaande subschalen op basis van de kwadranten die gemeten worden:

 • Zoeken/Zoeker
 • Vermijden/Vermijder
 • Gevoeligheid/Sensor
 • Registratie/Toeschouwer

Verder worden er verschillende sensorische- en gedragssecties gemeten:

 • Algemene sensorische informatieverwerking
 • Auditief (horen)
 • Visueel (kijken)
 • Tactiel (tast)
 • Beweging
 • Oraal (mond)
 • Gedrag in relatie tot sensorische informatieverwerking

Sensory Profile 2, Nederlandse versie School (SP-2-NL School)
De SP-2-NL School biedt een methode om sensorische informatieverwerking van een kind te meten. De SP-2-NL School is een leerkrachtvragenlijst op basis van oordelen. Deze vragenlijst bestaat uit 44 items, waarbij elk item de reacties van een kind op diverse sensorische ervaringen beschrijft. De leerkracht vult de vragenlijst in door de frequentie te noteren waarmee die gedragingen voorkomen.

De scores worden verdeeld in de onderstaande subschalen op basis van de kwadranten die gemeten worden:

 • Zoeken/Zoeker
 • Vermijden/Vermijder
 • Gevoeligheid/Sensor
 • Registratie/Toeschouwer

Verder worden er verschillende sensorische- en gedragssecties gemeten:

 • Auditief (horen)
 • Visueel (kijken)
 • Tactiel (tast)
 • Beweging
 • Gedrag in relatie tot sensorische informatieverwerking

Verder wordt er een aantal schoolfactoren gemeten, dit zijn:

 • Externe ondersteuning bij activatie
 • Bewustzijn en aandacht om te focussen
 • Tolerantie
 • Betrokkenheid