Nieuwe vragenlijsten: MATE-Q en SCID-5-SV

26-04-2022

We hebben twee nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de MATE-Q en de Structured Clinical Interview DSM-5 Syndroomvragenlijst (SCID-5-SV).

MATE-Q
De MATE-Q is een vragenlijst, die bestaat uit negen modules. De MATE-Q meet de aanwezigheid en ernst van eventuele verslavingen voor triage en evaluatie. Deze vragenlijst geeft scores voor de volgende subschalen:

 • Kenmerken somatische comorbiditeit [S2.1]
 • Onder psychiatrische of psychologische behandeling [S2.2]
 • Kenmerken psychiatrische comorbiditeit [S2.3]
 • Lichamelijke klachten [S5.1]
 • Beperkingen – Totaal [S7.1]
 • Beperkingen – Basaal [S7.2]
 • Beperkingen – Relationeel [S7.3]
 • Negatieve externe invloed [S8.2]
 • Verlangen [SQ1.1]
 • Depressie [SQ2.1]
 • Angst [SQ2.2]
 • Stress [SQ2.3]
 • Depressie Angst Stress -Totaal [SQ2.4]
 • Probleemherkenning Algemeen [SQ3.1]
 • Probleemherkenning Specifiek [SQ3.2]
 • Hulpwens [SQ3.3]
 • Behandelbereidheid [SQ3.4]
 • Validiteitsindex

SCID-5-SV
De Structured Clinical Interview DSM-5 Syndroomvragenlijst (SCID-5-SV) is ontworpen als screener voor het SCID-5-S gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Syndroomstoornissen. De vragenlijst kan online door de cliënt zelf ingevuld worden. Na het invullen van de SCID-5-SV wordt het SCID-5-S interview afgenomen. De vragenlijst bestaat uit 56 vragen met een code ervoor. Deze codes komen terug op het scoreformulier dat handmatig wordt ingevuld door een zorgprofessional. Afhankelijk van deze scores worden nadien al dan niet bepaalde stoornissen uitgevraagd in het klinisch interview.

Het klinisch interview bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Stemmingsepisodes en persisterende depressieve stoornis
B. Psychotische en verwante symptomen
C. Differentiële diagnostiek van psychotische stoornissen
D. Differentiële diagnostiek van stemmingsstoornissen
E. Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
F. Angststoornissen
G. Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
H. Posttraumatische-stressstoornis
I. Externaliserende stoornissen
J. Voedings- en eetstoornissen
K. Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
L. Slaap-waakstoornissen
M. Screening op andere huidige stoornissen
N. Aanpassingsstoornis