Nieuwe vragenlijsten: SCIL 14-17 en SCIL 18+

20-07-2023

Sinds kort zijn ook de SCIL 14-17 en SCIL 18+ beschikbaar via Embloom. De SCIL vragenlijsten zijn geschikt om snel te screenen op een mogelijke licht verstandelijke beperking (LVB), op basis van de intelligentie. Er is een aparte vragenlijst voor adolescenten en één voor volwassenen. Beide versies bevatten slechts 14 vragen.

Een LVB is niet altijd direct zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het gaat bij een LVB om een combinatie van een lager dan gemiddeld IQ (tussen de 50 en 85) en beperkingen in het gedrag die leiden tot problemen in het dagelijks leven. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een LVB.

De afname verloopt via een vraaggesprek waarbij de cliënt vragen beantwoordt en een aantal reken- en taalopgaven maakt. Direct daarna kan op basis van de antwoorden berekend worden of er al dan niet sprake is van LVB. De uitslag is zeer nauwkeurig; in 9 van de 10 gevallen voorspelt de SCIL correct. Met de wetenschap dat iemand op LVB-niveau functioneert, kunnen hulpverleners vervolgens hun interventies aanpassen. Te denken valt aan een kleinere hoeveelheid informatie tegelijk, toevoegen van visuele ondersteuning, lager tempo, meer sturing, kleiner aanbod van keuzemogelijkheden en inschakeling van ondersteuning door vertrouwde personen uit het netwerk.