Nieuwe vragenlijsten: SIDAS, OBVL-K, NEL en MHC-SF

05-03-2024

We hebben vier nieuwe vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de Suicidal Ideation Attributes Scale (SIDAS), Verkorte opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K), de Nederlandse Empowerment Vragenlijst (NEL) en de Engelstalige versie van de Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF)

SIDAS
De SIDAS  is een zelfrapportagevragenlijst die screent op de aanwezigheid van suïcidegedachten en kan worden gebruikt om de ernst van deze gedachten te beoordelen. Je kunt de SIDAS op verschillende momenten in de behandeling afnemen om inzicht te krijgen in het beloop van suïcidale gedachten. De SIDAS bestaat uit vijf items die zich elk richten op een attribuut van suïcidegedachten.

OBVL-K
De OBVL-K meet de opvoedingsbelasting die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind(eren) in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De  vragenlijst bestaat uit tien uitspraken waarbij de ouder/verzorgende kan aangeven in hoeverre deze uitspraak voor hen geldt. Deze vragenlijst kan worden ingezet voor snelle screening en periodieke afname in het kader van routine outcome monitoring (ROM). De OBVL-K is de verkorte versie van de OBVL.

NEL
De NEL is een vragenlijst waarmee de eigen kracht van het individu kan worden ontdekt en herontdekt. Het herhaaldelijk afnemen van deze empowerment vragenlijst kan in kaart brengen in welke mate de mensen die deze lijst invullen groeien in hun kracht. Deze vragenlijst bestaat uit 40 uitspraken die beantwoord worden op een 5-puntsschaal lopend van ‘Sterk mee eens’ tot ‘Sterk mee oneens’.

MHC-SF (EN)
De Engelstalige MHC-SF meet de positieve geestelijke gezondheid die een persoon ervaren heeft gedurende de afgelopen maand. De vragenlijst bestaat uit veertien items. Deze items worden gescoord op een 6-puntsschaal lopend van ‘nooit’ tot ‘elke dag’.