Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuws over nieuwe en bestaande content (o.a. BSI en SQ-48)

14-12-2018

De afgelopen twee maanden hebben wij weer hard gewerkt aan de content op het platform. Er zijn enkele aanpassingen in bestaande content doorgevoerd en er is ook weer nieuwe content vrijgegeven. Zo hebben we onlangs op verzoek van de testuitgever de ASEBA-vragenlijsten aangepast. Daarnaast hebben we het sessieverslag, middelendagboek en het medicatiedagboek aan ons platform toegevoegd. Tot slot hebben we onze slaapmodule vernieuwd en vindt er een wijziging in de BSI en SQ-48 plaats.   

ASEBA-vragenlijsten 

We hebben onlangs op verzoek van de testuitgever de ASEBA-vragenlijsten aangepast. Zo zijn er een aantal schaalnamen gewijzigd die nu conform de DSM-5 zijn. Bovendien heeft er binnen sommige schalen een inhoudelijke wijziging plaatsgevonden, zoals de toevoeging of verwijdering van een aantal items. Ten slotte zijn binnen enkele subschalen de t-scores vernieuwd.

Het gaat hierbij om de volgende vragenlijsten:

Sessieverslag

Naast de ASEBA-vragenlijsten hebben we het sessieverslag, middelendagboek en het medicatiedagboek ontwikkeld. Het Sessieverslag biedt de cliënt de mogelijkheid om verslag te doen van een behandelsessie. Cliënt kan daarbij gebruik maken van een eenvoudige optie, waarin de oefening als ware als kladblok dient om zaken te noteren waar behoefte aan is. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van een uitgebreidere optie, waarin cliënt met behulp van een aantal vragen de sessie nader kan analyseren.

Middelendagboek
Het Middelendagboek is bedoeld om de behoefte aan de gebruikte hoeveelheid van één of meerdere middelen in kaart te brengen. Standaard is er ruimte om gegevens in te vullen over het gebruik van cannabis, cocaïne, heroïne, ketamine en XTC. Daarnaast is er ruimte om het gebruik van een niet genoemd middel bij te houden.

Medicatiedagboek
Het Medicatiedagboek is bedoeld om de hoeveelheid medicatie van één of meerdere middelen in kaart te brengen. Het gaat hierbij voornamelijk om medicatie die van invloed is of kan zijn op de psychische gesteldheid van iemand. Standaard is er ruimte om gegevens in te vullen over het gebruik van medicatie bij stemmingsklachten, angstklachten, slaapproblemen en pijnklachten. Daarnaast is er ruimte om het gebruik van medicatie bij andere klachten bij te houden.

Vernieuwde Slaapmodule
Onlangs is de slaapmodule van Embloom vernieuwd, waarbij er sprake is van meer verdiepende en meer verhelderende informatie voor de cliënt. Lees verder voor meer informatie omtrent de vernieuwde slaapmodule.

2009 normgroepen verdwijnen uit de BSI

Op verzoek van de uitgever Pearson worden de 2009 normgroepen uit de BSI verwijderd. Enkel de 2011 normgroepen zullen vanaf nu gebruikt worden binnen de BSI.

Extra normgroep toegevoegd aan de SQ-48
Aan de SQ-48 hebben wij de normgroep ‘SBG’ toegevoegd en dient als aanvulling op de reeds bestaande normgroepen.