Onderzoek naar de bruikbaarheid van het ACT-programma voor mantelzorgers

28-02-2022

In samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg en de Universiteit Maastricht wordt momenteel een studie gedaan naar ons ACT-programma. In deze studie wordt onderzocht of het ACT-programma in combinatie met wekelijkse coaching een bruikbare en effectieve behandeling is om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen in hun dagelijks leven. Met deze studie willen de onderzoekers kijken of deze nieuwe vorm van behandeling mantelzorgers kan helpen om beter om te gaan met moeilijke situaties en met negatieve gedachten en gevoelens die zich kunnen voordoen tijdens het zorgen voor hun naaste met dementie. Er wordt aandacht besteed aan thema’s zoals acceptatie, belangrijke waarden in het leven en bewust leren leven in het hier en nu. Het uiteindelijke doel is om de kans op overbelasting van mantelzorgers te verlagen.

Opzet van het onderzoek
Gedurende het onderzoek volgen mantelzorgers van mensen met dementie elke week een module van het online ACT-programma. Dit wordt gecombineerd met een wekelijks coaching gesprek. Nadat de deelnemers het hele programma hebben afgerond, wordt er een interview afgenomen. Ook wordt er op een aantal vaste momenten een vragenlijst ingevuld. Op basis van het interview en de resultaten van de vragenlijsten zal vervolgens een antwoord worden geformuleerd op de vraag: Kan deze nieuwe vorm van behandeling mantelzorgers helpen om beter om te gaan met moeilijke situaties en met negatieve gedachten en gevoelens die zich kunnen voordoen tijdens het zorgen voor hun naaste met dementie?

Inhoud ACT-programma
Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) kan worden ingezet om het algemeen welzijn van mensen te vergroten. Het ACT-programma biedt concrete en bruikbare handvatten om persoonlijke veerkracht te ontwikkelen en actief in het leven te staan. Het programma is opgedeeld in negen modules waarin telkens een ander onderdeel van ACT wordt behandeld. Elke module begint met een video, waarin meer informatie wordt gegeven over het betreffende ACT-onderdeel. Daarna volgt een afbeelding met een metafoor. Deze metaforen hebben als doel de achterliggende gedachten van de verschillende ACT-onderdelen op een toegankelijke manier uit te leggen. Vervolgens worden een aantal oefeningen aangeboden. Met behulp van deze oefeningen kunnen nieuwe vaardigheden ontwikkeld worden, die de persoonlijke veerkracht zullen vergroten.

Meedoen aan het onderzoek
Wil je meedoen aan het onderzoek of wil je meer informatie? Bekijk dan deze flyer of neem contact op met Roos Roberts, onderzoeksmedewerker Alzheimer Centrum Limburg via roos.roberts@maastrichtuniversity.nl of 06-22298595.