Inhoud
DoelgroepPatiënten met osteoarthritis of andere heupaandoeningen
DoelDe Algo-functional Index Arthrose Hip (AIAH) meet de pijnintensiteit en functionele beperkingen bij patiënten met heupklachten.
AntwoordtypeDe AIAH bestaat uit elf multiple choice vragen, verdeeld over drie subcategorieën
• Pijn of onbehagen
• Maximaal te lopen afstand
• Activiteiten dagelijks leven
ScoringDe scores worden opgeteld tot één totaalscore (0-24). Een lage score betekent geen pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van heupklachten en een hoge score veel pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van heupklachten.
Literatuur en copyright

Lequesne, M.G., Mery, C.M., Samson, M., Gerard, P., (1987), Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee. Scand J Rheumatology, vol. 65, p. 85-89.

© M. Lequesne (1987)

Licentiekosten

€ 0,00