Al tijdens je studie kennismaken met e-health

Interview met Claudia Denis en Marjan van der Heijden van Fontys Hogeschool

30-03-2023

Fontys Hogeschool in Eindhoven laat studenten al vroeg kennismaken met e-health tijdens de studie Toegepaste Psychologie. Zo krijgen studenten de kans om uitgebreid te oefenen met digitale vragenlijsten die veelvuldig in de praktijk gebruikt worden. Wij spraken Claudia Denis en Marjan van der Heijden, beiden docent Toegepaste Psychologie, over het gebruik van het Embloom platform tijdens de opleiding.

Wat is jullie rol binnen Fontys?
Marjan: “Ik ben docent Toegepaste Psychologie bij Fontys Hogeschool en daarnaast heb ik de rol van coach- en studieloopbaanbegeleider. Ik begeleid studenten in de eerste twee leerjaren tijdens projecten en vaardigheidsvakken waarbij psychodiagnostiek, maar ook communicatieve vaardigheden, een belangrijke rol spelen.”

Claudia: “Net als mijn collega Marjan ben ik werkzaam als docent binnen de opleiding Toegepaste Psychologie en vervul ik de rol van studieloopbaanbegeleider voor een klas. Ik geef diverse vakken in alle vier de leerjaren, waaronder onderzoeks- en gespreksvaardigheden, maar bovenal diagnostiekvakken. Tevens begeleid ik studenten tijdens hun stage in het derde jaar.”

Wat leren studenten tijdens de studie Toegepaste Psychologie?
Marjan: “Tijdens de opleiding leren studenten alles over menselijk gedrag en gedragsverandering. Ze doen psychologische kennis op en ontwikkelen vaardigheden om gedrag te begrijpen, mensen te coachen en beslissers te adviseren. Als toegepast psycholoog kun je mensen helpen om van hun verslaving af te komen of beter om te gaan met faalangst en stress. Je kunt organisaties adviseren over werkgeluk, werving en selectie, duurzame loopbanen, talentmanagement of re-integratie na een burn-out. Of je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen naar gedrag rond maatschappelijke thema’s als inclusie, integratie, duurzaamheid en technologie en interventies opzetten om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Het is een breed werkveld waar studenten alle kanten mee op kunnen.”

Hoe wordt het Embloom platform gebruikt tijdens de opleiding?
Marjan: “We gebruiken Embloom in het eerste, tweede en vierde leerjaar van de opleiding. In het derde leerjaar wordt het platform niet gebruikt, omdat de studenten dan een half jaar stagelopen en een half jaar een minor volgen waarbij geen psychodiagnostiek aan bod komt. We zetten het Embloom platform in bij de vakken Talentonderzoek (leerjaar 1), Selectierapportage (leerjaar 2) en Meten en Bespreken (leerjaar 4). In ieder leerjaar komen andere vragenlijsten aan bod. Studenten gebruiken de vragenlijsten vooral om persoonlijkheidskenmerken te meten, vaak in het kader van een uit te voeren onderzoek.”

Claudia: “In leerjaar 1 maken studenten voor het eerst kennis met diagnostische instrumenten, en specifiek de psychologische vragenlijsten. Voor het vak Talentontwikkeling (arbeids- en organisatiepsychologie) kunnen ze gebruikmaken van een vijftal door ons geselecteerde vragenlijsten. Dit betreft de NEO Personality Inventory, Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Prestatie Motivatie Test, Symptom Checklist en Utrechtse Copinglijst. Van deze vragenlijsten leren ze zowel de pen-en-papier variant kennen als de digitale versie. In leerjaar 2 wordt breder gebruikgemaakt van de instrumenten tijdens het vak Selectierapportage met als doel het verder ontwikkelen van de psychodiagnostische vaardigheden. De studenten mogen dan zelf kiezen uit het aanbod van Embloom. Daarnaast worden de casussen complexer door de combinatie van rollenspellen met vragenlijstafnames en diepte-interviews. Na twee jaar met elkaar geoefend te hebben en zo kennis te maken met het gebruik van e-health, gaan de studenten vanaf het vierde leerjaar met echte cliënten aan de slag. In jaar 4 hebben ze het hele platform tot hun beschikking en maken de studenten zelf onderbouwde keuzes in het kader van een ontwikkelassessment. De hulpvraag van een cliënt kan vallen onder het werkveld Arbeids- & Organisatiepsychologie of Onderwijs & Ontwikkeling.”

Waarom hebben jullie gekozen voor Embloom?
Claudia: “Voorheen werden binnen de opleiding alleen digitale vragenlijsten gebruikt die gericht waren op arbeids- en organisatiepsychologie. Alle gezondheidszorgvragenlijsten die we hadden, waren uitsluitend op pen en papier beschikbaar voor studenten. Wij willen studenten de mogelijkheid bieden om kennis te maken met een groot aantal digitale GZ-vragenlijsten en hen hiermee gedurende de opleiding laten oefenen. Het aanbod van Embloom sloot hier goed op aan.”

Marjan: “We waren op zoek naar kwalitatief hoogwaardige online vragenlijsten. Embloom heeft goed met ons meegedacht en prima maatwerk geleverd. Jullie schakelen snel en ook het contact is prettig. Bij de vakken die ik geef, werken we maar met een deel van het platform. Wat we gebruiken, is inhoudelijk sterk en functioneert goed. Met behulp van Embloom kunnen de studenten oefenen met valide vragenlijsten die veelvuldig in de praktijk gebruikt worden.”

Welke voordelen heeft het gebruik van digitale vragenlijsten al tijdens de opleiding?
Claudia: “In onze ogen was alleen het inzetten van vragenlijsten in fysieke vorm geen goede representatie van de werkelijkheid. In de praktijk worden digitale vragenlijsten voor diagnostiek al heel vaak gebruikt. Daarom willen we onze studenten tijdens hun studie hier uitgebreid mee laten werken. Hoewel ze in het werkveld waarschijnlijk veel meer of zelfs uitsluitend digitale vragenlijsten gaan tegenkomen, blijft het ook nuttig om te leren hoe je handmatig moet scoren en hoe een meting precies in elkaar zit. Vandaar dat we de digitale vragenlijsten combineren met vragenlijsten op pen en papier. Op deze wijze proberen wij de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in het werkveld.”

Marjan: “Studenten kunnen nu tijdens hun studie aan de slag met hoogwaardig testmateriaal. Dit helpt hen ook om later in de praktijk een weloverwogen keuze te kunnen maken wanneer ze met vragenlijsten gaan werken. Het Embloom platform is heel gebruiksvriendelijk en inhoudelijk sterk. Het testgedeelte bevalt goed. De studenten zijn tevreden over het systeem en ze vinden het doorgronden van de vragenlijsten erg interessant.”