Voor wie is e-mental health geschikt?

In principe kan iedere zorgprofessional en iedere cliënt met e-mental health aan de slag. De mate waarin en de samenstelling van het e-mental health aanbod is echter afhankelijk van de specifieke situatie. Iedere cliënt is anders en zal in meer of mindere mate en op een andere manier van e-mental health kunnen profiteren. Om gebruik te kunnen maken van e-mental health is het uiteraard noodzakelijk dat de cliënt toegang heeft tot internet, al zal dit niet snel een probleem opleveren: in 2017 had 98% van de Nederlanders toegang tot internet.

“Iedere cliënt is anders en zal in meer of mindere mate en op een andere manier van e-mental health kunnen profiteren.”

Voor de inzet van e-mental health is een minimale mate van zelfredzaamheid vereist. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden dat cliënten die digitaal vaardig zijn, zoals veel kinderen, niet altijd over voldoende zelfredzaamheid beschikken. Bij de volgende doelgroepen is extra aandacht vereist als e-mental health wordt ingezet, zeker als het aanbod niet speciaal voor deze doelgroep is ontwikkeld:

  • kinderen en jongeren;
  • ouderen;
  • cliënten met een (licht) verstandelijke beperking;
  • cliënten met ernstige psychische stoornissen;
  • laaggeletterden;
  • anderstaligen.
e-mental health geschikt