Wat zijn de mogelijkheden van e-mental health?

E-mental health is een breed begrip en de toepassingsmogelijkheden zijn divers. E-mental health kan de kwaliteit van zorg verbeteren, het behandelaanbod vergroten of de zorgkosten verlagen. E-mental health kan ook de toegankelijkheid van zorg verbeteren, het verzorgingsgebied verruimen en de regie en zelfredzaamheid van cliënten vergroten. De mate waarin e-health voordelen biedt is echter subjectief en afhankelijk van de behoeften, kennis en ervaring van de hulpverlener en de cliënt. Hieronder bespreken we een aantal mogelijkheden van e-mental health.