Nieuwe content op e-health platform van Embloom

Nieuwe content: Alcoholmodule en Werkstressmodule

06-04-2020

Sinds vorige week zijn twee nieuwe Mirro modules beschikbaar binnen het Embloom platform: De alcoholmodule en de werkstressmodule.

Alcoholmodule
De alcoholmodule is bedoeld voor volwassenen en jeugdigen. De Module helpt cliënten om zelfstandig en anoniem inzicht te krijgen in hun alcoholgebruik, door middel van tips, oefeningen en ervaringsverhalen van anderen.

Onderwerpen die in de module aan bod komen, zijn:

  • Info over alcohol: Wanneer je ervoor kiest om alcohol te drinken, is het belangrijk om ook kennis te hebben over de effecten ervan.
  • Jouw alcoholgebruik: Bewust zijn van jouw eigen alcoholgebruik is de basis van een verantwoord drinkpatroon.
  • Controle over je alcoholgebruik: Het veranderen van je alcoholgebruik is vaak niet makkelijk. Vooral in het begin kan dit lastig zijn en kan je geconfronteerd worden met risicosituaties of triggers.
  • Sociaal netwerk: Alcohol drinken wordt vaak geassocieerd met gezelligheid. Jouw sociale netwerk kan een positieve of negatieve invloed op je alcoholgebruik hebben.

De inhoud van deze module is ontwikkeld door experts op dit thema, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Bij het ontwikkelen van de inhoud van de module is gebruik gemaakt van de inzichten uit de positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie (CGT), motiverende gespreksvoering en mindfulness.

Werkstressmodule
Deze module is geschikt voor mensen die stress door hun werk ervaren en gemotiveerd zijn om deze werkstress zelfstandig te verminderen. De module biedt inzichten en handvatten om werkstress te onderzoeken, herkennen en de oorzaak ervan aan te pakken.

Onderwerpen die in de module aan bod komen zijn:

  • Werkstress onderzoeken: Voor iedereen is het ervaren van werkstress anders. Werkstress kan ontstaan door het ervaren van teveel stressbronnen en te weinig energiebronnen op het werk. Door de werkstress en de oorzaak ervan te onderzoeken, kan hier iets aan verandert worden.
  • Met werkstress omgaan: Iedereen reageert op een andere manier op werkstress. Het is van groot belang dat stresssignalen niet genegeerd worden. Ze zijn er immers niet voor niets. Door deze signalen te negeren, kan men meer werkstress ervaren en uiteindelijk zelfs in een burn-out terecht komen.
  • Jouw stressreacties: Elk mens gaat op een andere manier met stress om. Bewustwording van de manier waarop men met stress omgaat, kan bijdragen aan het terugkrijgen van de controle over de eigen stressreacties.
  • Motivatie: Op welke manier iemand zich gemotiveerd voor zijn/haar werk voelt, heeft een belangrijke invloed op het ervaren van werkstress en werkplezier.