Nieuwe psycho-educatie: Emotieregulatieproblemen

11-10-2021

We hebben een nieuw psycho-educatie item vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de informatieve tekst ‘Emotieregulatieproblemen’. Deze tekst is geschreven voor volwassenen en richt zich op emoties in het algemeen, emotieregulatie en emotieregulatieproblemen.

Iedereen ervaart dagelijks verschillende emoties. Hoe iemand met die emoties omgaat noemen we emotieregulatie. Dit proces verloopt meestal automatisch en onbewust, en meestal zonder problemen. Wanneer een cliënt moeite heeft met het ervaren of verwerken van emoties spreken we van emotieregulatieproblemen. Het is dan nodig om daar bewust en gecontroleerd aandacht aan te besteden. In deze psycho-educatie wordt eerst beschreven wat emoties zijn en welke functie emoties hebben. Daarna wordt er dieper ingegaan op emotieregulatie, de manier waarop men emoties reguleert, oftewel hoe iemand met zijn emoties omgaat. Vervolgens komen emotieregulatieproblemen aan bod en welke gevolgen dit heeft. Ten slotte wordt er een aantal tips gegeven om zelf aan de slag te gaan.